Sơ đồ Mặt bằng diện tích các căn hộ Home City Trung Kính

Sơ đồ mặt bằng các căn hộ chung cư Home City Trung Kính.

Chúng tôi mô tả thêm Các loại diện tích căn hộ chung cư còn thiếu tại mục: Sơ Đồ mặt bằng căn hộ.

Quý khách tham khảo hình ảnh các căn hộ cho thuê xem chi tiết tại: Cho thuê căn hộ Home City

Loại diện tích căn hộ 67,36m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 67,36m2 home city

Diện tích căn họ 68,4m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 68,4m2 home city

Căn hộ Home city diện tích 69,8m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 68,9m2 home city

Diện tích căn hộ 69,34m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 69,34m2 home city

Căn hộ Home city Trung kính diện tích 70,08m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 70,08m2 home city

Căn hộ Home City 70,4m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 70,4m2 home city

Diện tích căn hộ 70,52m2 tại chung cư 177 trung kính

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 70,52m2 home city

Căn hộ Home City 70,99m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 70,99m2 home city

Căn hộ diện tích 71,17m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 71,17m2 home city

Căn hộ Home city diện tích 85,17m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 85,17m2 home city

Căn hộ 89,77m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 89,77m2 home city

Căn hộ 97,64m2 bao gồm 3 phòng ngủ

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 97,64m2 home city

Căn hộ 2 phòng ngủ 65,4m2.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 65,4m2 home city

Quý khách có nhu cầu thuê và cho thuê căn hộ chung cư Home City 177 Trung kính xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0988.942.995